• Співпраця із закордонними фондами
  • Посередницькі послуги для заходу іноземних інвесторів (розуміння ринку, досвід діяльності)

«Монстера» виступає партнером та посередником у залученні іноземних інвестицій, які здатні забезпечити масштаби і темпи структурної перебудови ринків та їх інтеграцію. Використання іноземних інвестицій забезпечує доступ до сучасних технологій та менеджменту, сприяє модернізації ринків; підтримує макроекономічну стабілізацію; сприяє вирішенню ряду бізнесових проблем. Сьогодні вже очевидно, що проблема залучення іноземних інвестицій набуває все більшого значення, і, отже, існує потреба у поширенні відповідного інструментарію для налагодження зв’язків іноземного інвестиційного середовища і вітчизняного бізнесу.

Менеджмент МПП «Монстера» володіє як досвідом безпосереднього залучення прямих іноземних інвестицій в мільйонних розмірах, так і налагодженими широкими зв’язками з іноземним інвестиційним та бізнес-середовищем. І, найголовніше, компанія володіє відповідними навичками та технологіями залучення інвестицій, якими готова ділитися із зацікавленими представниками вітчизняного бізнесу.

З іншого боку, МПП «Монстера» може виступати посередником для представників іноземних інвестиційних фондів та інших потенційних інвесторів, зацікавлених у розвитку бізнесу в Україні. Для цього компанія готова представляти огляди перспективних ринків та ніш вітчизняної економіки, та виступати супровідником під час усього пошуково-переговорного циклу входження у реальний бізнес.